International Geomechanics Conference

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА - IGC'2018

02-06.07.2018, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ


Home 

Важни дати:

Краен срок за представяне на резюме

31. 03. 2018

Краен срок за представяне на доклад

30. 04. 2018

Краен срок за представяне на регистрационна форма с платена такса за правоучастие, за реклама, за участие в изложбата

15. 05. 2018

Място


 

ПОКАНА

 

Българският национален организационен комитет най-сърдечно кани учени, ръководители, изследователи и специалисти да участвуват в VIII-та Международна конференция по геомеханика. Конференцията ще се проведе на 2 - 6 юли 2018г.. в Международния дом на учените «Фр. Ж. Кюри», к.к. «Св. Св. Константин и Елена», гр. Варна.

Този научен форум се провежда  за осми пореден път, което доказва неговия авторитет и значение. Тазе година конференцията се провежда под мотото "Геомеханиката - основа на минното дело и строителството". Тематиките на конференцията обхващат целия спектър от фундаментални  въпроси  за формирането  на напрегнатото и деформирано състояние на масива, изследователски методи за оценка, екологични проблеми и  опазване на  околната среда.  Отделено е тематично направление на  маркшайдерските методи , като идеята е  да се обособи  както в сборника с научни доклади, така  и в програмата  на конференцията секция,  отразяваща постиженията на компютърните системи за наблюдение  и управление и иновации в маркшайдерските технологии.

Резултатите от изследванията , обсъждание по време на конференцията , са възможност за приложение на геомеханичните методи , свързани с развитието и използването на подземното пространство  в минната промишленост, строителството, промишленита и обществените сгради , транспортните съоръжения и др.

С вашето участие във форума на VIII-та Международна конференция по геомеханика ще имате възможност както да популяризирате вашите научни постижения, така и да осъществите нови лични и делони контакти.

 Очакваме ви, за да се насладите на прекрасното българско Черноморие!

Добре дошли!

               
 

Организатори на конференцията

Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия
 
Федерация на научно – техническите съюзи в БългарияПочетен председател:
проф. дтн инж. Николай Николаев - Председател на Националния комитет по геомеханика

Председтел:
проф. д-р  Цоло Вутов - Председател на НТС по МДГМ

Зам. председатели:
проф. дтн Николай Вълканов -  Председател, БМГК
проф. д-р  Любен Тотев - Ректор, МГУ “Св. Иван Рилски”
инж. Щерю Щерев - Зам. председател на НТС по МДГМНаучни секретари:
д-р инж. Кремена Деделянова - Главен секретар на НТС по МДГМ
д-р инж. Константин Георгиев - Почетен член на Международната маркшайдерска организация
гл. ас. д-р Юлиян Димитров - МГУ “Св. Иван Рилски


Организатор:
д-р Красимира Арсова - Зав. НТД в НТС по МДГМ
 
Членове:
проф. д-р Димитър Анастасов - Зам. ректор, МГУ “Св. Иван Рилски”
инж. Андон Андонов - Изп. директор, Мини "Марица - Изток" ЕАД
проф. д-р Божидар Божинов - МГУ “Св. Иван Рилски”
инж. Стойо Боснев - Изп. директор, "Минпроект" ЕАД
доц. д-р Стоян Братоев - Изп. директор “Метрополитен” АД
проф. д-р Михаил Вълков - МГУ “Св. Иван Рилски”
д-р инж. Владимир Геневски - НТС по МДГМ
д-р инж. Илия Гърков - Изп. директор "Дънди прешъс металс Челопеч" ЕАД
проф. д-р Петър Даскалов - НТС по МДГМ
инж. Драгомир Драганов - Ген. директор на “Елаците мед” АД
проф. дгн Димчо Йосифов - НТС по МДГМ
Сашка Кожухарова - Изп. директор  "Евротест-контрол" ЕАД
доц. д-р Ивайло Копрев - Декан МТФ,
МГУ “Св. Иван Рилски”
проф. д-р Иван Марков - Ректор на УАСГ
доц. д-р Валери Митков - “Видекс” АД
инж. Делчо Николов - Изп. директор на “Асарел Медет” АД
доц. д-р Павел Павлов - Зам. ректор, МГУ “Св. Иван Рилски”
проф.д-р Драгомир Стефанов - МГУ “Св. Иван Рилски”
инж. Данчо Тодоров - Изп. директор на “НИПРОРУДА” АД
доц. д-р Станислав Топалов - МГУ “Св. Иван Рилски”

All rights reserved. All pages Copyright © www.confgeomech.info Webmaster